O projektu

živá kronika

Projekt Živá kronika si klade nemalý cíl. Prostřednictvím výpovědi odvážných pamětníků by chtěl zmapovat život ve městě Bílovci. Popsat jeho proměny i to, jak život v něm popisují a prožívají jeho vlastní obyvatelé.

Historie, to jsou většinou tzv. velké dějiny, které se soustředí na události jako jsou války, politická rozhodnutí, či filozofické ideologie, ovlivňující život jako celek sledovaných historických území. To, co nás však spojuje přes propasti času, jsou malé dějiny lidského života, vymezené narozením a smrtí. I v nich dochází k převratným historickým událostem, zápasům, agresím a převratům, vítězstvím a porážkám, tedy dějům, které se tak velkolepě vyjímají v dějepisných knihách. A současně, i na nich se podepisují tzv. velké dějiny. Jen prostřednictvím malých dějin jsme však schopni rozumět si s těmi, kteří žili v jiných historických epochách a dokonce i s těmi současníky, které nám velké dějiny odcizují, protože jim namlouvají, že jejich malé dějiny jsou bezcenné.

Živá kronika navazuje na projekt Z(a)traceni v čase, který v letech 2016-2017 zkoumal za pomocí studentů Gymnázia Mikuláše Koperníka válečné a poválečné dějiny města Bílovce na základě dochovaných písemných materiálů a také na základě výpovědí pamětníků. Původním záměrem bylo nalezení a vyzpovídání pamětníků tří kategorií: těch, kteří byli původními českými obyvateli města, dále pamětníků německého původu, kteří po skončení druhé světové války směli v Bílovci zůstat a pamětníků, kteří Bílovec po skončení druhé světové války tzv. dosídlovali. Díky tomuto projektu jsme bohužel zjistili, že pamětníci původního německého obyvatelstva již v Bílovci zřejmě nežijí. Zjistili jsme však také, že výpovědi pamětníků původního českého obyvatelstva i nově příchozích obyvatel, kteří zde nalezli své nové domovy před více než 70 lety, jsou natolik zajímavé, že jejich vzpomínky zaslouží větší pozornosti. Třeba jen proto, abychom si uvědomili, jak dobře se vlastně dneska máme. Nebo také proto, že nám tyto výpovědi napomohou vytvořit si pouto s místem, ve kterém žijeme a ve kterém prožíváme své vlastní malé dějiny.

Projekt Živá kronika byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

© Muzeum Bílovec 2024 | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu